dilluns, 8 de novembre del 2010

Confiança

La vida ens dibuixa cercles concèntrics,
units per línia fina.
La construcció de la confiança,
es fa dia a dia.
Torres més altes han caigut.
Torres més petites cada dia creixen.
La voluntat és d'un mateix,
de trencar o no les regles.
El sacrifici pot ser molt dur,
la recompensa molt sàvia.
El que vol recollir el fruit,
primer ha de plantar llavor,
per ser recol·lector
del sentiment més pur.
La confiança és una ratlla,
dibuixada en un paper,
molt petita i estreta,
que s'amaga quan té por
i surt quan es torna valenta.
Educar els sentiments
és de difícil control.
Confiança és un tresor,
dibuixat en el cor,
que tremola en la foscor,
i és perd quan és fa malbé.