dijous, 17 de febrer del 2011

Innocència dibuixada

Quan un prova el pecat,
la innocència no interessa.
La magnitud del desig,
mai entén de coherència.
Recull les impressions
d'un gran mestre de cerimònia.
El que sap de protocol,
de tota aquesta història.
Robar-li al temps un segon
pot ser definitiu.
Per tirar-lo endavant
o aturar-lo amb el motiu,
d'assaborir-lo en cada instant
sense posar-li additius.
I mai en tindrem prou
d'allò que se'ns dóna
sense cap condició.
El teu ball es un ventall,
amb moltes possibilitats d'acció.
Repetir el pecat,
no és una solució.
És una necessitat
a no oblidar,
allò que ens ha agradat
quan ens han deixat pintar
el desig amb mil colors.