dilluns, 14 d’octubre del 2013

Únics per dins

L'últim espai que la pell ens deixa
abans que l'oblit ens esborri
i ja no siguem,
res del que érem
si és que alguna cosa,
hem estat mai.
Perquè els detalls sempre importen
encara que no duguin paraules,
ni fets contundents
que assenyalin amb el dit,
aquell cos que porta l'ànima
com el que du el millor vestit.
I el mostra
i l'ensenya,
perquè d'alguna manera
hem de viure
i necessitem del batec més petit
per sentir,
que la importància
pot ser qualsevol cosa
que ens fa ser,
únics per dins.