dissabte, 30 de juliol del 2011

Retorn a l'origen

Sospesant el moviment
en la natura escrit
inert i viu.
Motiu del que sempre es present
parat en el temps.
El que a simple vista no es veu.
I sols ho veu qui vol mirar.
Resultat del que es sent
i a vegades,
es deixa ensenyar.
Retorn a l'origen.
A la forma natural.
A l'estat inicial
on tot va començar.
La visió d'un geni
que ens ensenya a estimar
la petitesa del que mai
ens ha deixat d'envoltar.
Doncs sí és cert
que les coses petites, 
sovint són,
les que més ens deixen captivar.
Tot el que és
sempre ha estat.
Sols els genis
ens ho saben explicar.
En la seva imaginació
hi viu sempre,
la realitat.