dijous, 17 de març del 2011

De primera qualitat

Deixa'm ser el present,
que construeixi el teu futur.
Allí on les pedres, 
fan els fonaments
al sentiments que s'han viscut.
On no importen els desnivells,
perquè construïm 
des de la mateixa alçada,
fent servir el mateix material.
Un material que no s'espatlla,
de primera qualitat.
Que promet durar molt de temps,
per molt que el fem servir.
Garanties sé que en tinc.
I si mai el resultat,
no és el que s'esperava,
no importa.
El temps és més savi
i ens sabrà rectificar
allí on nosaltres no sabem
ni podem arribar.